Почетна

с. Дуброво
1440 Неготино

Почетна

Напишано од goran
Категорија:

Извештаи за работењето на АД ТЕЦ Неготино

 


  • Преглед на трошоци (од дек.2014 до мај 2015 год.) (.pdf документ)
  • Преглед на наративен извештај (од дек.2014 до мај 2015 год.) (.pdf документ)

 

  • Преглед на трошоци (од дек.2017 до мај  2018 год.) (.pdf документ)
  • Преглед на наративен извештај (од дек.2017 до октомври 2018 год.) (.pdf документ)
Напишано од Super User
Категорија:

Заштита на животна средина

АД ТЕЦ Неготино спроведува ISO стандарди, постојано ги обновува, и според последните 2015 ISO стандарди.

Превземи документ (.pdf) ISO 14001:2015 Политика за заштита на животна средина 

Напишано од Super User
Категорија:

Производство на електрична енергија во АД ТЕЦ Неготино

Напишано од Super User
Категорија:

Структура на управување

АД ТЕЦ Неготино, согласно со Законот за трговски друштва, е организирано со двостепено управување, преку Надзорен и Управен одбор.

Joomla! Debug конзола

Сесија

Информација за профил

Искористеност на меморија

Барања до базата